Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Zuzanna Augustyniak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. The genesis of the contemporary Ethiopian legal system
STUDIES OF THE DEPARTMENT OF AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES Tom 46 r. 2012, str. 101-115 (Artykuł)
Zuzanna Augustyniak
2. Małżeństwa polityczne jako sposób umacniania pozycji władcy w cesarstwie etiopskim za panowania lydża Ijasu
AFRYKA BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA AFRYKANISTYCZNEGO Tom 33 r. 2011, str. 45-54 (Artykuł)
Zuzanna Augustyniak (Autor oryginału)
3. Marriages in Ethiopia
STUDIES OF THE DEPARTMENT OF AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES Tom 43 r. 2009, str. 99-114 (Artykuł)
Zuzanna Augustyniak (Autor oryginału)

Publikacja w książce

4. Konstytucja Cesarstwa Etiopskiego z 1930 roku - pierwszy krok ku modernizacji państwa czy próba wprowadzenia monarchii absolutnej?
w: Current research in African studies : papers in honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski, str. 25-38, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2014 (Esej lub rozdział w książce)
Zuzanna Augustyniak
5. Lïj Iyasu's marriages as a reflection of his domestic policy
w: The life and times of Lïj Iyasu of Ethiopia : new insights, str. 39-47, Lit, r. 2014 (Esej lub rozdział w książce)
Zuzanna Augustyniak
6. Granice tabu w sferze seksualnej wśród Etiopczyków
w: Afryka między tradycją a współczesnością, tom 2: Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w języku, stylu życia, sztuce i religii, str. 39-49, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Zuzanna Augustyniak
7. Od poddanych do społeczeństwa obywatelskiego. Ewolucja w postrzeganiu mieszkańców Etiopii na podstawie najważniejszych kodeksów prawnych
w: Azja i Afryka. Religie, kultury, języki, str. 229-236, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Zuzanna Augustyniak
8. Proklamacja 188 : etiopskie kobiety w socjalizmie
w: Role społeczne płci w Afryce Subsaharyjskiej, str. 81-95, Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Zuzanna Augustyniak (Autor oryginału)
9. Udział kobiet w rozwoju gospodarczym i kulturowym Etiopii
w: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, str. 203-219, Ibidem, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Zuzanna Augustyniak (Autor oryginału)