Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Andrzej Wyrobisz

                

Publikacja w czasopiśmie

1. „Wielki strach” w Wenecji i we Florencji w XV wieku i jego możliwe przyczyny
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 95 Nr 4 r. 2004, str. 1-1 (Artykuł)
Andrzej Wyrobisz
2. Baltic Commerce and Urban Society 1500-1700. Gdansk/Danzig and its Polish Context
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 54 Nr 2 r. 2004, str. 248-250 (Recenzja)
Andrzej Wyrobisz
3. Małe miasta i ich mieszkańcy w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 95 Nr 1 r. 2004, str. 101-108 (Artykuł)
Andrzej Wyrobisz
4. Maria Bogucka, Baltic Commerce and Urban Society 1500-1700. Gdansk/Danzig and its Polish Context
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 89 Nr 1 r. 2004, str. 145-147 (Recenzja)
Andrzej Wyrobisz
5. Studia z dziejów Kocka, pod red. R. Szczygła
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 95 Nr 2 r. 2004, str. 287-287 (Recenzja)
Andrzej Wyrobisz
6. Andrzej Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 93 Nr 1 r. 2002, str. 120-123 (Recenzja)
Andrzej Wyrobisz
7. Denis Romano, Housecraft and Statecraft. Domestic Aervice in Renaissance Venice, 1400-1600, Baltimore-London 1996
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 93 Nr 2 r. 2002, str. 245-247 (Recenzja)
Andrzej Wyrobisz
8. Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen in fruehmodernen Staat, Stuttgart 2000
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 109 Nr 1 r. 2002, str. 139-144 (Recenzja)
Andrzej Wyrobisz
9. Czy historia miast jest interesująca i użyteczna?
TEKA HISTORYKA Nr 18-19 r. 2001, str. 263-266 (Artykuł)
Andrzej Wyrobisz
10. Ks. Paweł Gotocki. Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617-1651, oprac. Ks. J. Związek, Kielce 1998
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 92 Nr 1 r. 2001, str. 148-148 (Recenzja)
Andrzej Wyrobisz
11. Misericordia pestis tempore. Attitudes and behaviour during pestilences in early modern Poland (16th - 18th centuries)
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 81 r. 2000, str. 165-181 (Artykuł)
Andrzej Wyrobisz
12. Z konferencji sprawozdawczo-planującej w roku 1956 Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN [jako Zofia Szyfelbejn]
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 3 r. 1956, str. 611-616 (Sprawozdanie)
Andrzej Wyrobisz, Zofia Sokolewicz

Publikacja w książce

13. Polska heraldyka nowożytna - na pograniczu historii społecznej, historii sztuki i historii literatury
w: Heraldyka i okolice, str. 133-141, DiG, r. 2002 (Artykuł)
Andrzej Wyrobisz
14. Mowa herbów. Herby w kaplicy Kościeleckich w Kościelcu koło Inowrocławia
w: Arx felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, str. 585-588, Towarzystwo Opieki nas Zabytkami, r. 2001 (Artykuł)
Andrzej Wyrobisz
15. Zbiór dokumentów Solca nad Wisłą 1278-1785
w: Wieś radomska, str. 7-76, r. 2001 (Artykuł)
Andrzej Wyrobisz