Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Krystyna Nazwisko: Kołakowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Koncepcja domu w języku amharskim
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 1/2 r. 2013, str. 61-71 (Artykuł)
Krystyna Kołakowska

Publikacja w książce

2. Asymetrie językowo-płciowe w języku amharskim na podstawie przysłów, idiomów i związków frazeologicznych
w: Afryka między tradycją a współczesnością, tom 2: Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w języku, stylu życia, sztuce i religii, str. 27-38, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Kołakowska
3. Cwaniactwo czy strategia komunikacji? Kulturowa perspektywa pojęcia tenkol w języku amharskim
w: Azja i Afryka. Religie, kultury, języki, str. 21-32, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Kołakowska
4. Nie imię czyni człowieka? : etiopskie nazwy własne w procesie identyfikacji pozycji społeczno-kulturowej
w: Role społeczne płci w Afryce Subsaharyjskiej, str. 15-27, Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Kołakowska